Zoti na ruajtë! Çfarë feje është kjo?

Çfarë feje është kjo?

Hindut, besim ky qe me shumë është i perpapur tek populli indian detyrohen qe për mekatet e tyre te shtrihen ne mes te rruges dhe mbi ta te kaloj nje numer i caktuar lopesh.

Kjo sipas tyre i shlyen mekatet e tyre dhe Zoti i bekon ata.

ЅhίkonivίdeonΚETU