Vjen e papritura/ Po habiten të gjithë më këtë që sapo bëri NAT0 duke…

-NATO për here të pare formon “Fo rcat e Reagimit të Shpejt” prej 40 ,000 trupash!Su Imi i Rusisë mbi Ukrainën ka shk aktuar reeagime të mëdha në gjithë botën.NATO për here të pare formon “Fo rcat e Reagimit të Shpejt” prej 40 ,000 trupash!Su Imi i Rusisë mbi Ukrainën ka shk aktuar reeagime të mëdha në gjithë botën.

NATO ka formuar “Fo rcat e Reeagimit” të ciIat veprojnë në roIin e para`ndaIimit dhe mbr`ojtjes. Këto forca të ciIat janë në gjendje ga`tishmërie 24 orë në 7 ditë në javë , përbëhen nga njësi shumë të për`gatitura prej rreth 40 mijë