Trend i Ri/ Në një restorant në Kosovë, shërbimi i klientëve në iftar bëhet me Kuaj

Trend i Ri/ Në një restorant në Kosovë, shërbimi i klientëve në iftar bëhet me Kuaj.

Trendi me i ri i vitit, ne nje restorant ne Kosovë sherbimet gjatë iftarit behët me kuaj.

Kjo gjë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në trojet shqiptare.

Kjo gje ndodh per her te parë sidomos në trojet shqiptare, por kjo mënyrë ka n gritur një terheqje te madhe te klienteve.

VlDEO