Të prek në shpirt me këto fjalë Presidenti i Ukrainës

Presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina nuk do t’i nënshtrohet Rusisë. Zelensky deklaroi për CBS News se pu shtimi rus ka tor turuar të gjithë kombin.

I pyetur për veprimet e Rusisë, Volodymyr Zelensky ka thënë se ata po kryejnë gje no cid dhe po shf arosin vendin e tij.

“Në të vërtetë është gje no cid eliminimi i të gjithë kombit dhe popullit tonë. Ne jemi qytetarët e Ukrainës dhe kemi më shumë se 100 kombësi. Kjo ka të bëjë me shf arosjen e të gjitha këtyre kombësive.

Ne jemi qytetarë të Ukrainës dhe nuk duam dhe nuk do t’i nëns htrohemi ndaj politikës ruse.”-tha Zelensky.