Sergei Lavrov, krahu i djathte i Putin-it habit te gjithe me dekIarate / Permend mas akren e Recakut duke e krahasuar me..

Sergei Lavrov, krahu i djathte i Putin-it habit te gjithe me dekIarate / Permend mas akren e Recakut duke e krahasuar me..

-Mini stri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka quaj.tur triIIime dy masa kra një që është kryer në Kosovë gjatë lu ftës nga forcat serbe atë në Reçak dhe masa.krën e Buc has në Ukr ainë të kryer së fundmi nga fo rcat ruse.
Dy masa krat Lavrov i ka quajtur ske.ma të njëjta që sipas tij janë të përgatitura.

Lavrov në një inter vistë për Spu tnik të transme.tuar edhe nga B92 ka folur për mas ak rën e Reçakut që ishte dëshm.uar nga kreu i OS BEsë William Walker tran smeton Gazeta Express.

Megjith atë sipas Lavrov është zbuluar se tru.pat e të masa kru arve në Reçak nuk ishin të civ ilëve por të mil itan tëve të cilëve u ishin ndë.rruar rrobat për tu dukur civilë.