Rrëqethi botën me atë që bëri/ Josef Fritzl që mbajti të bijën 24 vite në bodrum dhe pati 7 fëmijë lirohet

Ishte një nga kr imet më tro ndi tëse që bota kishte parë ndonjëherë dhe përjetësoi të keqen e Josef Fritzl në mendjet e miliona njerëzve.

Në vitin 2008, kur Elisabeth Fritzl u tha oficerëve të pol icisë se ishte mbajtur rob nga babai i saj për 24 vjet, forcat e rendit vendas nuk ishin në dijeni për barb arinë.

Josef Fritzl u ar restua menjëherë dhe gjatë një g jyqi, u zbuluan k rimet e tij mo nstr uoze, si dhe jeta e paimagjinueshme e dhimbjes dhe torturës që ai i kishte shkaktuar vajzës së tij dhe fëmijëve të tyre.

Gjatë periudhës së tmerrshme që jetoi, Elisabeth do të lindte me babain e saj për bi ndësh shtatë fëmijë, njëri prej të cilëve v di q dhe u d ogj nga babai i saj, gjatë gjithë kohës kur gruaja e Fritzl që nuk kishte asnjë dijeni për çfarë ndodhte, Rosemarie, jetonte një kat më lart.

Ai u dënua me burgim të përjetshëm në një institucion psi kiatrik austriak.

Por çuditërisht tani një trup g jykues shtetëror prej tre gjyqtarësh vendosi se ai duhet të largohej nga parabu rgimi psi kiatrik pasi vlerësimi i tij i fundit nxori përfundimin se ai “nuk përbën më asnjë rre zik”, tha një zëdhënës i gjykatës Ferdinand Schuster për Agjencinë e Shtypit Austriak.