Prekese! I doli video duke tradhtuar burrin, e trishte cpo ndodh sot me nusen nga Librazhdi

Nga Osman Stafa

Nevoja URG JENTE për vetë-rregullimin e medias online

Video e djeshme e një vajze, e cila ishte filmuar nga familjarët e burrit, pasi ishte me dikë tjetër, u kthye në ngjarjen më të madhe virale.

Portale të shumta, shfr ytëzuan si piranja, videon në fjalë, për ca klikime më shumë.

Sipas këtyre mediave online, më shumë të rëndësishme janë klikimet, sesa privatësia e një vajze.

Apo edhe çfarë mund të sjellë si pasojë publikimi i kësaj video-je në aspektin psikologjik për vajzën.

Padyshim që akti i vajzës, është mora lisht i dë nueshëm, por kjo s’do të thotë që ajo grua, të de gje nero het publikisht.

Ajo ka një jetë të saj, dhe është përg jegjëse për veprimet që kryen.

Librazhdi është një qytet i vogël, dhe çdo person në qytet e fshat, ka folur dje e sot për këtë ngjarje.

Kjo grua s’mund të jetojë më në këtë zonë, prej bu ll izmit, par agjy kimeve, mentalitetit.

Përtej kësaj, unë nuk u vë faj veprimeve të familjarëve, (filmimi), për shkak të forimimit të tyre, apo edhe situatës psikologjike që mund të kenë kaluar.

Faji rëndon mbi ato media që e publikuan këtë video, duke i vendosur në mes edhe logot e tyre, a thua kanë kapur eksk luziven e shekullit.

A thua se kapën një ministër në ko rrupsion, apo një padre jtësi penale.

Jo e gjitha shërbeu për ca klikime e komente.

Sepse kjo ngjarje s’ka asnjë interes publik. Ka vetëm shkelje të privatësisë, de gje nerim të figurës së gruas. Nëse kryen një veprim i tillë si tr ad hëtia, ka elementë të tjerë që e zgjidhin situatën, divorci.

Media online (flas për ato media që s’kanë asnjë filtër) duhet patjeter të vetë-rregullohet. Duhen tryeza, diskutime, sesi duhen të mospublikohen këto ngjarje. Sepse kurrë nuk kanë peshë klikimet, mbi jetën, privatësinë e një individi!