LAJMI FUNDIT / AerσpΙaηet me te mire te Rυsise Su-34 po rrezσhen nga Ukraina ! Ja sa kane rrezυar.. Dhe si ?

-LAJMI FUNDIT / AeropIanet me te mire te Rusise Su-34 po rrezohen nga Ukraina ! Ja sa kane rrezuar..

-Ukrainasit thonë se po shkatë rrojnë çdo ditë aero.planët më të mirë rusë dje një av ion Iu ftarak bo.mbar dues rus Su khoi Su-34 u rrë zua pranë Balakley në rajonin e Kharkiv.

Gjith ashtu në zonën e Zaporozhye u gjetën mbetjet e një tje.tër S u-34 të rrëzuar rus i cili i përkiste Regjimentit 559 Bo mbardues të Forcave Ajrore të Fede.ratës Ruse dhe kishte numrin RF-95858 43 të kuqe. Rusëve u pël qen të thonë se Su-34 është krenaria e indus.trisë ruse të av iac ionit dhe se avioni i cili konsiderohej i pa prekshëm dhe super efivkas ësh.të i aftë të kryejë mi sione Iu ftarake të pashoqëruar.