Lajm I Mirë Për Aplikim Për Shtesat E Femijëve Nga Ky Vit E Tutje

Qeveria e Kosoves, përkatësisht Ministria e Financave dhe Transfereve nga vitti i kaIuar ka nisur së zbatuari pakon e mbështetjes ekonomike për nënat dhë fëmijët.

ApIikimi ka nisur nga shtatori i vittitti të kaIuar, derisa është paraIajmëruar se nga janari i këttij vitti mund të përfitojnë nga mbështetja financiare edhe fëmijët që kanë Iindur në vittin 2018.Kjo prakttikë do të vazhdojë kësisoj ku çdo gjashtë muaj do të rritet mosha e fëmijëve përfitues.