“Kush janë dëshmitarët anonim ndaj Hashim Thaçit?”

“Në një shkresë të mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi drejtuar gjykatës thuhet se rreth 100 dëshmitarë mbeten anonimë për mbrojtjen, ku përfshihen 69 dëshmitarë që do të mbeten anonimë për mbrojtjen deri në 30 ditë përpara gjykimit dhe 24 dëshmitarë të tjerë që do të mbeten anonimë deri në 30 ditë përpara dëshmisë së tyre.

Ata kanë kërkuar që identiteti i 69 dëshmitarëve të përmendur më sipër të bëhet i ditur gjashtë muaj përpara gjykimit në vend të 30 ditëve përpara gjykimit

“ZPS synon të mbështetet në 326 dëshmitarë në përputhje me listën e saj të dëshmitarëve, duke përfshirë: (1) 261 dëshmitarë me dëshmi “të drejtpërdrejta” me 1863 orë ekzaminim kryesor; dhe (2 65 dëshmitarë përmes dëshmisë “me shk rim”, nga të cilët 26 janë të v.dekur”, thuhet tutje në shkresën e Gregory Kehoe, avokat i Thaçit.

Ndryshe, më 29 prill, Zyra e Prokurorit të Specializuar ka dorëzuar një a ktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Prokuroria po pretendon se katër të akuzuarit kanë kryer k.rime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Në aneksin e publikuar sa i përket k rimeve që pretendohen se ndodhën në Seminishtë dhe Budakovë, prokuroria ka listuar k.rimet e luftës si arrestimi dhe ndalimi i paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor ose ç.njerëzor, t0rturë, vr.asje. Ndërkaq, si kr.ime kundër njerëzimit i ka listuar burgimin, vepra të tjera ç.njerëzore, t0rturën, vr.asjen, zhdukjen me forcë e personave dhe perse.kutimin.

Kurse, për k.rimet që pretendon që ndodhën në Gjilan, si k.rime lufte i ka listuar arrestimi dhe ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor ose ç.njerëzor, t0rturën dhe v.rasjen. Ndërsa, si k.rime kundër njerëzimit ka listuar burgimin, vepra të tjera ç.njerëzore, t0rturën, vr.asjen, dhe pers.ekutimin.

Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Selimi më 11 nëntor.

A ktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

Sipas akuzës, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të ndërmarrjes k.riminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dh.unës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtarë.

“Ndër këta kundërshtarë përfshiheshin persona që ishin, ose që konsideroheshin se kishin qenë: (a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me forca, zyrtarë ose institucione shtetërore të RFJ-së, ose që (b) ndryshe nuk mbështetnin qëllimet ose metodat e UÇK-së dhe më vonë të QPK-së, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-në dhe serbë, romë dhe persona të kombësive të tjera (bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky qëllim i përbashkët përfshinte k.rimet e përndjekjes, burgosjes, arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose të paligjshëm, a kte të tjera ç.njerëzore, trajtimin mizor, t0rturën, v.rasjen dhe zhdukjen me forcë të personave”, thuhet në a ktakuzë.

Tutje, në a ktakuzë përmenden edhe Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci.

Sipas a ktakuzës, të akuzuarit bashkë me udhëheqësit tjerë të UÇK-së kontribuuan në arritjen e qëllimit t përbashkët.

“Si alternativë, disa ose të gjithë këta individë nuk ishin anëtarë të ndërmarrjes kr.iminale të përbashkët, por u përdorën nga anëtarë të ndërmarrjes kr iminale të përbashkët për të kryer k.rime për realizimin e qëllimit të përbashkët (së bashku me anëtarët e NKP-së, bashkërisht ‘anëtarët dhe instrumentet e NKP-së’)”, thotë a kti akuzues.