Kshyrni se si piloti Rus hedh νeten në erë që të mos zihet rσbb, “shpërblehet” nga Pυtin!!

Pre.sidenti i Rusisë, Vladimir Putin gjatë ditë së sotme ka nënshkruar disa dekrete, ku njëri prej tyre ka të bëjë edhe me një ushtar rus i cili hodhi veten në erë gjatë l.uftës në Ukrainë, shkruan Ga.zetaDemos.

Putin nënshkroi një dekret që i jepte titullin H.ero të Rusisë (pas vd.ekjes) një oficeri të Gardës 247 i Regjimentit të Su.lmimit Ajror të Forcave Ajrore.

Ky titull iu dha togerin të lartë të këtij regjimenti, Nurmagomed Gadzhimagomedov, i cili vd.iq gjatë kryerjes së një misioni luf.tarak në Ukrainë.

Sipas versionit të Rusisë, Nurmagomed ho.dhi veten në erë me një granatë për të shmangur kapjen nga u.shtarët ukrainas.Ndërsa përmes një de.kreti tjetër, Putin do të ndaj edhe para për familjet e ushtarëve të vde.kur dhe atyre të pla.gosur në këtë lu.ft.ë.