Kjo është dasma e vitit 2019, më e bukura në Kosovë!

Rrjetet sociale janë bërë edhe t rend i vlerësimit të shumë perform ancave nga p ubliku i gjerë, por edhe të dasmave të cilat janë të shumta në Kosovë.

Danieli dhe Marijeta janë ç ifti që kanë bërë dasmën më të bukur për këtë vit në Kosovë, sipas përdoruesve të rrjeteve sociale. Dasma e tyre është v lerësuar jashtëz akonisht shumë në Facebook dhe Instagram.

Për më shumë ndiqeni v ideon dhe vlerësojeni edhe ju: