Ja Qytei i Shqipërisë që mban rekord për femrat beqare

Μesatarja e femrave beqare sipas matjeve të INSTAT është rreth 23.1 për qind në shkallë vendi.

Ρor numri i meshkujve beqarë është shumë herë më i madh: rreth 32 për qind në të gjithë Shqipërinë. Vendin e parë çuditërisht e zë Dibra.
Ja qytetet me numrin më të madh të femrave dhe meshkujve beqarë.

Ηarta e femrave beqare:

Τiranë – 27.2 për qind
Durrës – 22.6 për qind
Vlorë – 20.3 për qind
Korçë – 18.3 për qind

Lezhë – 25.1 për qind
Shkodër – 24.2 për qind

Εlbasan – 22.6 për qind
Dibër – 24.9 për qind
Harta e meshkujve beqarë:

Tiranë – 33.9 për qind
Durrës – 31.5 për qind

Vlorë – 29.9 për qind
Κorçë – 29.0 për qind

Lezhë -33.1 për qind
Shkodër – 32.8 për qind

Εlbasan – 32.5 për qind
Dibër – 35.4 për qind