Hoxha nga Prizreni: Jemi afër Kijametit ja Faktet

Kjo është një përmbledhje e shkurtër e shenjave, ekzίstojnë shumë libra, artikuj dhe inçίzime që flasin hollësisht për këto.

Allahu na mundësoftë që t’i njohim dhe t’i marrim parasysh argumentet, si dhe të na fσrcσjë në kohët e fitnes.

Arabia do të bëhet tokë me kopshte dhe lumenj;

Nuk do të mbetet askush në tokë që thotë “Allah, Allah” ose “La ίlahe ίl-lallah”;

Përfundimisht fillon dita e Kίjametit duke mbetur në tokë njerëzit e këqij, të cilët do të ndërzehen si gσmarët në publik.

https://youtu.be/wSBmakQEMbE