Futet për neνoja personale në bunker, burrit nga Elbasani i ndryshon jeta përgjithmonë nga ajo qe gjen brenda

Ka ndodhur në një fshat të Elbasanit.

Burri hyn për nevoja per sonaIe në një bunker në pyllin në afërsi të fshatit por rastësisht gjen gjënë që i solli ndryshim dr a.matik në jetën e tij.

Sipas të dhënave, burri punonte prej kohësh në em igracion dhe është kthyer këtë verë për pushime pranë familjes. Por duket se rastësisht ka zbuluar t r a.dhë.t inë.

Historitë me tra.dh ti bashkëshortore për shkak të emi gracionit kanë qenë të shprehura gjatë viteve të fundit.

Sipas të dhënave, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor në Elbasan, rreth 40% e di;vo r eve i përkasin çifteve në emigracion.