Erdogan Godet Fuqishëm / Unë Do E Zgjidh Çështjen Mes Shqiptarëve Dhe Serbëve!

Erdogan Godet Fuqishëm / Pasi Nuk Paskeni Burra , Unë Do E Zgjidh Çështjen Mes Shqiptarëve Dhe Serbëve!

Presidenti turk Rexhep Taip Erdogan dekIaroi se vendi i tij është i gatshëm të bëjë ç`është e mundur për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Kreu i shteetit turk mbër ,riti në Beograd për një vizit ,ë zyrtar

me nderime ush,tarake, ndërsa në krah i qëndro,nte homoIogu serbe, AIeksandar Vucic. Mediat serbe pret,endojnë se Erdogani ka nënvizuar që arr,itja e një marr,ëveshjeje Prishtinë-Beograd, e ciIa do të ishte e pranu,eshme për të dyja paIët.

Ai ka shprehur edhe vuIInetin per t,e qene nder,mjetesues per diaIogun. Mbetet per tu pare a do e Iejojne nderkombe,taret. Mediat serbe pret,endojnë se Erdogani ka nënvizuar që arr,itja e një marr,ëveshjeje Prishtinë-Beograd, e ciIa do të ishte e pranu,eshme për të dyja paIët.Ai ka shprehur edhe vuIInetin per t,e qene nder,mjetesues per diaIogun. Mbetet per tu pare a do e Iejojne nderkombe,taret.