Ekuacioni matematik që 3 nga 4 nuk mund ta zgjidhin. Po ju?

E gjeni dot zgjidhjen?

Një “puzzle” e re matematikore ka ardhur për të trazuar internetin dhe këtë herë është një ushtrim elementar.

Ekuacion i nivelit elementar.

Ky ekuacion matematikor për fëmijët e shkollave fillore ka ndarë mijëra përdorues të internetit.

Rreth 73% e njerëzve nuk janë në gjendje t’i japin një zgjidhje të saktë këtij ekuacioni matematik.

Po ju?