E TURPSHME! Cmimi i naftes shkon vetem se ne rritje / Ja sa ka shkuar cmimi i nje Iitre nafte ne Kosove..

E TURPSHME! Cmimi i naftes shkon vetem se ne rritje / Ja sa ka shkuar cmimi i nje Iitre nafte ne Kosove..

-Në pjesën më të madhe të pikave të shi.tjes me pak icë një litër na ftë shitet për 1 euro e 73 cent.
Në fi.llim të javës çmimi i naf tës shkon.te më së larti në 1 euro e 64 cent për litër.

Por çmimi ndryshoi bren.da javës, të enjten në mbrëmje çm imi u rrit për katër ce.ntë duke shkuar në 1 euro e 70 cent ndërkohë që të premten arri.ti në 1 euro e 73 cent për litër, çmim me të cilin po shi.tet edhe të shtunën.
Por jo të gji.tha pikat e shitjes me pakicë kanë rritur çmimin brenda ditës. Në disa prej tyre të shtu.nën një litër na.ftë kushton 1 euro e 68 centë e në të tjera 1 euro e 71 cent.

Sipas të dhënave të Agjencisë së Sta.tistikave të Kosovës çmimi i naftës në pjesën e dytë të mua.jit prill ishte 1.58 për litër, e rritja filloi në mua.jin maj, ku një litër naftë shitej për më shumë se 1.60, çmim ky që ndry.shoi çdo ditë.
Aktualisht çmimi i naftës në tregun ndër.komb ëtar ka pasur rritje për 1.5% e një fuqi naftë shi.tet për 112 dol larë.