E pabesueshme: Nxënësi i klasës së katërt në Lipjan shkon në shkollë me një A’ rmë në brez

Një nxënës i klasës së katërt në Lipjan, ka shkruar në shkollë me një armë në brez.

Drejtoria e shkollës “Kadri Beba”, në fshatin Ribar i Madh, të komunës së Lipjanit, ka raportuar në P olici se sot paradite është vërejtur se një nxënës i klasës së katërt i kësaj shkolle kishte shkuar me r evole në brez.

Burimet e Gazetës Sinjali nga kjo shkollë njoftojnë se a rma që nxënësi posedonte ishte me g az dhe bashkë me a rmën P olicisë u është dërguar edhe m unicioni i saj.

Meqenëse personat nën moshën 14-vjeçare nuk kanë përgjegjësi p enale, Sinjali mëson se përgjegjësia mund të kërkohet tek prindërit e nxënësit, në rast se konstatohet se ata ishin në dijeni për v eprimet e fëmiut të tyre.