E jashtzakonshme/ Pula që bën vezë të kaltërta, çmimi i tyre është maramendës

Kjo Pulë që poe shihni bën vezë të kaltërta.

Disa pula janë më të mira në lëshimin e më shumë vezëve, të tjerat janë më të përshtatshme për t’u eksp ozuar dhe të tjerat janë një zgjedhje e shkëlqyer për prodhimin e shpendëve.

Ngjyra e l ëvozhgës së v ezëve të pulës ndryshon vetëm për arsye gj enetike.

Më pσshte mund ta shίkoni vίdeon