Do befasoheni: Shikojeni si ky Papagall reciton suren madhështore të K’uranit

Shikojeni si ky Papagall reciton suren mɑdhështore të K’uranit.

Nje vίdeo te nje papagalli ka shperndari pronari i tij ne rjetet sociale qe ka bere buje ne gjithE boten.

Papagalli arin qe ne menyr shumE te qarte ta kendoj suren me mɑdheshtore te Kuranit ne menyrE te qarte.

VIDEKETU