Deri kur do te zgjase Iufta ne Ukraine / Sek retari i Shtetit, BIinken jep Iajmin e madhë per boten..

Deri kur do te zgjase Iu’fta ne Ukraine / Sek retari i Shtetit, BIinken jep Iajmin e madh per boten…
SHlKO ME P0SHTE!

-Sekretari i Shtetít Antony Blínken u tha aleatëve europianë se Shtetet e Bashkuara besojnë se Iufta në Ukrainë mund të zgjasë deri në fund të vitit 2022 sipas CNN.

Zyrtarët amerikanë dhe europianë theksuan se është e vështirë të para.shikohet saktësisht se për sa kohë mund të vazhdojë Iufta por disa zyr.tarë thanë se nuk ka indikacione se qëllimet përfundimtare se pretendimet e Vladimir Putinit kanë ndry.shuar dhe nuk ka gjasa që ai të ndjekë një rrugë dipIlomatike.

Kjo Iuftë mund të rezultojë në një kon.flikt afatgjatë që përfaqëson një ndryshim të dukshëm nga ditët e para të luftës kur Rusia pritej të merrte në kontroll kryeqytetin ukrainas të Kievit dhe nënvizon dësh.timet e Moskës në fushën e bete jës.

Këshill tari për sigurinë kombëtare Jake Sullivan tha të enjten se Iu.ftimet do të vazhdojnë për muaj apo edhe më gjatë ndër sa dy zyrtarë të tjerë europianë thanë se Iuftimet në Ukrainën lin.dore mund të zgjasin për katër deri në gjashtë muaj.