Bonus 200 euro, shрerndarja nis në korrik: kush mund ta kërkojë dhe si do të paguhet, të gjitha rregullat

Gjithçka është gati për pagesën e bonusit 200 euro: do të nisë në korrik. Kontributi do t’u njihet vetëm një herë punëtorëve dhe pensionistëve me të ardhura të ulëta, me synimin për të luftuar koston e lartë të jetesës. Do të paguhet edhe për ata që marrin të ardhura nga shtetësia, pensionistët dhe të papunët.

Po për të vetëpunësuarit?

Teksti i ri përfshin gjithashtu një fond për punëtorët e vetëpunësuar. Punëdhënësit, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, njohin automatikisht bonusin dhe gjatë bilancit kontrollojnë nëse i takon në të vërtetë punonjësit apo jo, dhe përfundimisht rikuperojnë shumën.

Masa, siç raportohet edhe nga gazeta Corriere della Sera, është projektuar për ata me të ardhura vjetore më pak se 35 mijë euro si ndihmë për të përballuar rritjet e regjistruara në sektorë të ndryshëm dhe i shtohet uljes së parashikuar për vitin 2022 prej 0.8%. e shkallës së sigurimeve shoqërore për punonjësit publikë që kanë pagë nën të njëjtin prag (gjithmonë deri në 35 mijë euro).

Si të merrni bonusin prej 200 euro dhe kur do të paguhet? Ky është një kontribut i destinuar për rreth 28 milionë familje që në rastin e pensionistëve, pothuajse me siguri do të paguhet nga INPS në muajin korrik, së bashku me pensionin. Punëdhënësit do të marrin çeqet e tyre ndërmjet qershorit dhe korrikut, nëpermjet punëdhënësve, të cilët do t’i rikuperojnë ato në pagesën e parë të tatimit mbi fitimin.