Avioni i NATO-s ne kërkim te avionit Serb ne qieIIin Rus / Vucic jep Iajmin e papritur per boten i cili thote..

Avioni i NATO-s ne kerkim te avionit Serb ne qieIIin Rus / Vucic jep Iajmin e pap ritur per boten i cili thote..

Kontrolli rus i trafikut ajror ka infor.muar Beogradin se një avíon Iuftarak i Aleancës po ndiqte një avíon të Air Serbia jo shumë larg kuf.irit të Rusisë me Letoninë tha presidenti serb Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha të enjten mbrëma se kon.trolli rus i trafikut ajror kishte informuar Beogradin të mërkurën se një avion Iuftarak i NATOs po gjurmonte një aeroplan të Air Serbia në hapë.sirën ajrore ruse jo shumë larg kufirit të Rusisë me Letoninë.

Nesër shteti do të dërgojë një kërkesë të kërkojmë inform.acione shtesë nga rusët por do të kërkojmë edhe nga NATO info rmacion dhe të shohim se nga kush rrezi.kohet avi acionin civil.

Do të ishte mirë që ta na thonë këtë ka thënë ai për Radio Tele.vizionin e Serbisë Vuçiç tha se ai ishte një Iu.ftëtar ushtarak se i ngjante më së shumti një Phantom 15 ose një Eurofighter dhe se e qartë në zonën aj rore ruse ishte një nga avio.nët e NATOs që shkoi vetëm një kilometër poshtë avionit tonë.

Vuciq thotë se është shumë i shqetësuar dhe se kjo situatë është një situatë e re, provokim i pakëndshëm i NAT Os.