A do të donit të merrnit 560 Euro çdo muaj pa bërë asgjë? Do të befasoheni nga ky lajm!

Prej vitesh në disa nga vendet më të zhvilluara në Evropë, po diskutohet ideja e garantimit të ardhurave bazë për të gjithë njerëzit pavarësisht nëse janë të punësuar ose jo. Një eksperiment i tillë është kryer në Finlandë.

2000 persona, të përzgjedhur në mënyrë rastësore kanë marrë 560 Euro në muaj për një periudhë 2-vjeccare. Por përveç mirëqenies së tyre, kjo praktikë ka dështuar në nxitjen e tyre për të gjetur punë për të fituar më shumë para. Të përzgjedhurit të moshës 25 deri në 58 vjeç, merrnin çeqe çdo muaj pa asnjë detyrim.

Autorët e projektit prisnin që sigurimi i të ardhurave bazë do të nxiste njerëzit për një biznes tëri, duke dikur se do të merrnin të ardhura çdo muaj, pavarësisht se si do t’u ecte biznesi. Por, një gjë e tillë duket se nuk ka dhënë efektin e pritur.